For et halvt år siden blev det sted, hvor jeg havde fået arbejde nødt til at fyre de fleste ansatte. Jeg stod som frygtet uden arbejde.

Det hele føltes virkelig håbløst. Jeg har aldrig været uden stabil indtægt. Heldigvis har jeg siden jeg begyndte at arbejde betalt til min a-kasse og fagforening. Det var min redning, da jeg uden varsel blev arbejdsløs.

Jeg har nogen gange haft i tankerne, at der ikke var nogen grund til at betale til a kasse. Jeg har aldrig førhen stået
ledig, men lykkeligvis var jeg kvik nok til at fortsætte med at betale mit kontingent.

Da jeg til min store overraskelse stod arbejdsløs blev medlemskabet uden diskussion meget værdifuldt.

A kassen hjalp med at få vished om det økonomiske og alt det formelle, og de assisterede at lede efter tænkelige jobmuligheder, skriblemotiverede jobansøgninger og CV’er. Det var reelt set ret nemt.

Der er få jobs i mit arbejdsfelt. Af den grund var jeg beredt på, at jeg ville være uden arbejde i et stykke tid. Økonomisk ville det blive benhårdt, men det kunne godt gå. Jeg havde krav på dagpenge som en del af en a kasse. På grund af det var jeg tilsikret finansielt. Arbejdsløshedsdagpenge er ikke det samme en høj løn, men jeg behøver ikke sælge mit hus, og jeg går ikke sulten i seng. Det er det væsenligste for mig, og det er jeg absolut glad over.

Der findes jo flere arbejdsløshedskasser, og det essentielle for mig er, at den der skulle hjælpe mig er med viden inden for mit fag. De skal også fremstå pålidelige. Heldigvis følte jeg mig det rigtige sted.

Jeg blev indkaldt til en håndfuld indledende besøg hos min a-kasse, og der var desuden mulighed for at tilmelde sig til inspirerende kurser, hvor jeg blev mere oplyst om for eksempel a-kasseregler.

For nogle måneder siden fik jeg et brev fra Krifa – som sagde, at de havde et eventuelt arbejde til mig. Jeg var positivt overrasket.

Et par timer efter var jeg til afklaringssamtale på stedet. Det gik forrygende, og kort tid efter kontaktede de mig om, at de havde valgt mig.

Jeg nåede at gå ledig i fire måneder, og det er herligt, at jeg atter får løn. Jeg er henrykt for mine nye arbejdsopgaver.
Det er en byrde at være uden arbejde, og det er af stor betydning at modtage den mest kompetente vejledning.

Jeg følte mig vejledt kompetent af min akasse.
At være berettiget til dagpenge som meldt ind i en arbejdsløshedskasse blev uden tvivl min overlevelse pengemæssigt. På den måde var jeg sikret pengemæssigt, og jeg var ikke på noget tidspunkt nødsaget til at skaffe mig af med de objekter, der betyder noget for mig.